Politiets nye våben: Holder øje ved lyskryds

Foto: Shutterstock

Nu tager politiet et helt nyt våben i brug i kampen mod lovovertrædelser.

Transportministeren og justitsministeren nedsætter nu en arbejdsgruppe, der skal indsamle erfaringer om de såkaldte rødkørselskameraer, der kan fotografere bilister, som kører over for rødt.

Aarhus Kommune er meget interesseret i projektet, og det vil derfor være i særligt udfordrede kryds i Aarhus, hvor de første kameraer fra pilotprojektet vil blive sat op. Når forsøget er sat i gang, vil de trafikanter, der kører over for rødt, blive blitzet og få tilsendt en bøde på samme måde, som det i dag sker ved hastighedsovertrædelser på strækninger med en stærekasse. Ud over Vejdirektoratet, der sidder for bordenden, vil Aarhus Kommune, Rigspolitiet og Østjyllands Politi være med i arbejdsgruppen.

Transportministeren ser frem til at høre om resultaterne fra pilotprojektet, fortæller han i en pressemeddelelse. 

"Vi skal ikke acceptere, at der er bilister, der tilsidesætter andres liv og sikkerhed ved at opføre sig dybt uansvarligt i deres biler. Trafiksikkerhed er et af mine fokuspunkter, men vi har endnu ikke mange erfaringer med rødkørselskameraer, og derfor ser jeg frem til resultaterne fra arbejdsgruppens første forsøg fra Aarhus," siger transportminister Benny Engelbrecht (S). 

Stort behov

I oktober gennemførte Østjyllands Politi en færdselsaktion, hvor 81 personer blev sigtet for at køre over for rødt eller gult. Og Aarhus Kommune har på den baggrund tilkendegivet en stor interesse i at være en del af arbejdsgruppen bag pilotprojektet, der skal teste, om man kan bruge ny kamera-teknologi til at begrænse antallet af rødkørsler og øge trafiksikkerheden.

I pilotprojektet vil der blive sat kameraer op i udvalgte vejkryds i Aarhus. Kameraerne registrerer automatisk nummerpladen på de bilister, der kører over for rødt.

Nedsættelse af arbejdsgruppen sker samtidig med, at Folketinget behandler regeringens lovforslag om styrket indsats mod farlig kørsel. Lovforslaget gennemfører de dele af den politiske aftale om vanvidskørsel fra december 2020, som kræver ændringer af straffeloven og færdselsloven.

Det fortæller justitsminister Nick Hækkerup

"Regeringen har et klart mål om at sætte hårdt ind over for dem, der skaber utryghed i trafikken og udsætter andre mennesker for fare. Dette projekt skal derfor være med til at afdække, om kameraer kan benyttes som et effektiv redskab som led i politiets færdselskontrol. Jeg ser frem til at følge projektet og håber, at vi med rødkørselskameraer kan komme et skridt videre i kampen mod hensynsløs og farlig adfærd i trafikken."

Glæder sig

Aarhus Kommune, Østjyllands Politi, Rigspolitiet og Vejdirektoratet skal i arbejdsgruppen undersøge, hvilken type kameraer der egner sig bedst, og kortlægge, hvilke kryds der er oplagte til pilotprojektet.

Også i landets næststørste by vækker nyheden glæde. Det fortæller rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek.

"Jeg er glad for, at vi nu sammen gør en indsats for at stoppe dem, der vælger at være ligeglade med andres sikkerhed og kører over for rødt. Det er et problem mange steder, og jeg glæder mig over, at vi nu tager fat i et af de værste steder i landet, så vi kan lære og måske udbrede nogle gode løsninger til andre steder. Jeg har ingen tolerance over for vanvidsbilister, og jeg er glad for, at staten og Aarhus Kommune i samarbejde kan gøre en indsats."