Personskade: Har du ret til erstatning?

Foto: Pexels

Du er kommet til skade, men hvem skal i virkeligheden betale for, at du skal have hjælp, og du ikke længere kan gå på arbejde? Hvis modparten har ansvaret for ulykken, har du mulighed for at få erstatning. Og det gælder både fra modparten og modpartens forsikringsselskab, men også din egne forsikringer kan resultere i en erstatning.

Her kan du læse mere om, hvordan du kan sikre, at du bliver erstattet i forbindelse med en personskade.

I hvilke situationer kan jeg få erstatning?

Der er faktisk mange situationer, hvor du kan have ret til en erstatning. Du kan både få erstatning efter uheld i trafikken, skader i forbindelse med dit arbejde eller andre situationer, hvor du får varige skader og men.

Her får du en liste over de områder, hvor du skal være opmærksom på, at du med den rette hjælp kan modtage erstatning:

  • Færdselsuheld
  • Patientskader
  • Arbejdsskader
  • Voldsoffersager

Måske lider du af piskesmæld efter at have været en del af et færdselsuheld, eller du har men efter en operation og indlæggelse. Hvis du har forsikret dig, vil du kunne få en erstatning, hvis kravene er opfyldt i forhold til loven og din aftale med dit forsikringsselskab.

Hvad er dækket i forbindelse med en personskade?

Hvis du er udsat for et trafikuheld eller lignende, hvor du efterfølgende skal have hjælp og mister arbejdsevnen, skal skadesforvolderen betale erstatning. Det vil sige, at modparten skal dække dine udgifter i forbindelse med skaden.

Erstatningen skal blandt andet dække tabt arbejdsfortjeneste. Den skal dog også dække de udgifter, der vil være til læge, ophold på sygehus, genoptræning, transport i forbindelse med behandling og lignende.

Hvordan sikrer jeg mig selv erstatning?

Hvis du skal gøre dig håb om at få udbetalt en forsikring i forbindelse med personskader, skal du have tegnet en ulykkesforsikring. En ulykkesforsikring kan du få hos et forsikringsselskab, og den dækker i tilfælde af, at du får en varig fysisk eller psykisk skade.

Det er muligt at tegne forskellige typer ulykkesforsikringer, og det er en vurderingssag, om din forsikring skal dække fritid, eller du vil være forsikret døgnet rundt.

Advokathjælp i forbindelse med erstatningssager

Langt de fleste sager vil kunne klares mellem modpart, forsikringsselskaber og dig selv, men ved komplicerede sager, kan det kræve en retssag. Hvis du skal have din sag for retten, har du brug for advokathjælp. Det er for at sikre, at loven bliver overholdt, og trådene bliver redt rigtigt ud.