Hvilken betydning har udsat beliggenhed for dig, din bolig og økonomien?

Det er ikke alle beboere i en ejendom, der kan være så heldige, at deres lejlighed er placeret således, at den isoleres af omkringliggende lejligheder. Der vil altid være lejligheder, som ligger yderligt placeret, og som derfor har et højere varmetab end de mellemplacerede lejemål. Det højere varmetab betyder, at lejemål med udsat beliggenhed har et særligt højt varmebehov og dermed højere varmeudgifter end lejemål med bedre isoleringsforhold. Bor du i en lejlighed med udsat beliggenhed? Vil du gerne vide mere om, hvad udsat beliggenhed betyder for dig? Så læs med her og bliv klogere på både udsat beliggenhed og varmetabsberegning.'

Hvad er udsat beliggenhed?

En lejlighed med udsat beliggenhed kan være placeret yderligt i en udlejningsejendom. Det vil sige, at lejligheden er placeret under et tag eller ud til en gavl. Den udsatte beliggenhed kan også dække over en lejlighed, hvis rum er placeret over uopvarmede rum som for eksempel en vaskekælder eller en cykel kælder.

Når et lejemål har udsat beliggenhed, vil varmebehovet være ekstraordinært stort. Det kommer sig af to forhold: Isoleringsforholdene kan være dårligere end de resterende lejemål i ejendommen, eller lejemålet påvirkes af kuldeindfald fra vægge, lofter eller gulve. Den udsatte beliggenhed resulterer i, at varmebehovet og varmeudgifterne er højere end for eksempel i en midterlejlighed, som er isoleret af de omkringliggende lejligheder.

Vi vil i det følgende afsnit komme ind på, hvordan varmetabsberegning og udsat beliggenhed hænger sammen.

Hvad betyder varmetabsberegning for dig?

Da alle beboere i en ejendom ikke kan bo i de midterste og mest isolerede lejemål, opereres der med et begreb, som hedder varmetabsberegning. Denne beregning sikrer, at alle beboere betaler en fair pris for varme. Det betyder, at beboere i lejligheder med udsat beliggenhed ikke straffes for deres lejligheders placering i ejendommen, men derimod kompenseres for det højere varmebehov og de dermed højere varmeudgifter.

Varmetabsberegningen giver sig udslag i en økonomisk rabat, som tildeles lejemål med udsat beliggenhed. Du skal således ikke være nervøs for, at du betaler en uretfærdig høj varmeudgift, hvis din lejlighed skulle være placeret yderligt eller over uopvarmede rum. En anden god nyhed til dig er, at den økonomiske rabat bliver automatisk indlagt i dit varmeregnskab.

Man kalder også den økonomiske varmerabat for korrektion for udsat beliggenhed. Den sikrer, at enhver lejer er garanteret, at alle lejemål i en udlejningsejendom betaler en retfærdig pris for sin varme.

Hvem sørger for varmetabsberegning?

Den økonomiske rabat bliver udregnet nøjagtigt efter varmetabsberegningen. Det kan en virksomhed som Brunata sørge for. Hvis du bor i lejlighed, er du sikkert allerede kendt med den danske energivirksomhed. Udover varmetabsberegning har Brunata også specialiseret sig i varmeregnskab og  fordelingsnøgle.

Med en varmetabsberegning er der også skabt grobund for en energioptimering af ejendommen. Der skabes overblik over det samlede energiforbrug og det samlede varmetab. Det betyder, at der kan sættes ind med bedre isoleringsforhold, hvilket vil komme dig som lejer til gode samtidig med, at der kan tænkes mere bæredygtigt i forhold til ressourceforbrug.