EU sætter stopper for illegal handel med kæledyr

Kæledyrene kan glæde sig over den nye beslutning fra Parlamentet. Foto: Shutterstock

Nu vil Europa-Parlamentet sætte en stopper for ulovlig handel med kæledyr.

Med 607 stemmer for, tre stemmer imod og 19 hverken for eller imod, vedtog Europa-Parlamentet onsdag en ikke-bindende resolution, der sætter hårdt mod hårdt i kampen om at komme ulovlig handel med kæledyr til livs.

Den illegale handel er en torn i øjet på både politikere og dyrevenner, da den fører til at dyr lider, sygdomme bliver spredt, og ofte er en indtægtskilde, der hjælper med at holde liv i organiseret kriminalitet på tværs af Europa. 

Medlemmerne af Europa-Parlamentet mener, at beslutningen vil være med til at forbedre dyrevelfærden, give europæiske kæledyrsejere flere rettigheder og beskytte folkesundheden helt generet, fordi de kæledyr som bliver solgt videre til borgerne vil komme fra ordentlige avlssteder, hvor man har styr på både papirene, dyrenes helbred og ordentlig forhold, som de kan bo i. 

Strammere sanktioner og mere oplysning

Der er tre hovedpunkter, der skal føres ud i livet som følge af det nye beslutningsforslag: 

1. Der skal oprettes et obligatorisk EU-system, hvor alle hunde og katte skal registreres i.

2. Myndighederne skal have flere muligheder for at håndhæve de gældende love, ligesom der skal indføres hårdere sanktioner for ulovlig handel med kæledtr

3. Sidste initiativ er informationskampagner, der skal opfordre borgere til at adoptere et kæledyr, som sidder på et internat og mangler et trygt hjem, i stedet for at købe deres kæledyr.

Det anslås, at 46.000 hunde bliver solgt mellem EU-lande hver måned, og de fleste bliver ikke registreret.

Kommercielle opdrættere misbruger EU’s love om flytning af kæledyr (Forordning (EU) Nr. 576/2013), der er beregnet til ikke-kommercielle flytninger af dyrene. Altså sådan, at man f.eks.kan tage sin hund, kat eller kanin med på ferie i et andet EU-land.