Sidst i april kører Letbanen fra Aarhus til Djursland

Foto: Jens Hasse, Chili Foto & Arkiv for Aarhus Letbane I/S.

I slutningen af april forventes etape 1 af Aarhus Letbane at være gennemført. Med en samlet strækning på 110 kilometer fra Grenaa i nord til Odder i syd binder Aarhus Letbane fire kommuner sammen og bliver dermed Danmarks første og største letbane.

Letbanens ejere, Aarhus Kommune og Region Midtjylland, har inviteret transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen til at åbne letbanestrækningen til Grenaa. Dagen kommer samtidig til at markere afslutningen på anlægget af etape 1 af Aarhus Letbane.

Afslutningen på seks års anlægsarbejde fejres søndag den 12. maj. Her kører et særtog kl. 10.08 fra Østbanetorvet i Aarhus til Grenaa. Ombord vil være Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen, letbanens ejere Region Midtjylland og Aarhus Kommune repræsenteret ved henholdsvis 1. næstformand for regionsrådet Hanne Roed og borgmester Jacob Bundsgaard, medlemmer af Folketingets transportudvalg, borgmestrene fra letbanekommunerne Norddjurs, Syddjurs og Odder, bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S, formand og direktør for Midttrafik samt pressen.

Derudover inviteres en række personer, der tidligere har været tæt på Letbanen, ligesom kommunerne og regionen vil have yderligere repræsentanter med. I alt forventes ca. 100 personer at køre med særtoget.

Gratis kørsel hele dagen

På turen fra Østbanetorvet i Aarhus vil særtoget standse på udvalgte stationer og til slut ende i Grenaa. Her vil Letbanen blive fejret med forskellige festligheder arrangeret af lokale kommuner, foreninger og distriktsråd. 

Særtoget forventes at være fremme på Grenaa station kl. ca. 12.30. Der vil nødvendigvis være en række aflysninger, mens særtoget kører. Til gengæld er der gratis kørsel for passagerer mellem Aarhus H og Grenaa hele dagen.

"Nu åbner strækningen mellem Aarhus og Grenaa endelig. Dermed får Djursland en direkte og effektiv forbindelse til Aarhus, der endda strækker sig videre sydpå til Odder. Letbanen gør det nemmere at pendle mellem Aarhus og store dele af Østjylland og styrker dermed den østjyske byregion," siger regionsrådsformand Anders Kühnau. 

I Aarhus glæder borgmester Jacob Bundsgaard sig også over, at første etape af Letbanen nu er afsluttet: 

"Det har været en lang og til tider besværlig rejse, så det er godt at komme i mål. Baseret på erfaringerne med strækningen mellem Odder og Aarhus ved vi, at Letbanen har været ventetiden værd. Med færdiggørelsen af etape 1 har vi lagt grundstenen til Østjyllands svar på S-toget. Letbanen er effektiv, komfortabel og miljøvenlig kollektiv transport og understøtter dermed fortsat vækst i den østjyske byregion."