Nu er det officielt: 560.000 danskeres hverdag påvirkes

Mange danskere kan snart vente besked om, hvordan deres affald skal sorteres i fremtiden. Foto: Shutterstock

560.000 borgere skal i fremtiden vænne sig til en ny virkelighed.

Når 560.000 affaldskunder sorterer på samme måde, så giver det rigtig god mening. Både økonomisk og for miljøet.

Sådan lyder budskabet i en pressemeddelelse, der tirsdag offentliggør et opsigtsvækkende samarbejde, der får konsekvenser for en hel række danskere.

Det fortæller de fire østjyske affaldsselskaber Affald Varme Aarhus A/S, Favrskov Forsyning A/S, Reno Djurs I/S og Renosyd I/S, der tilsammen dækker et sammenhængende geografisk opland med 560.000 indbyggere.

De mener, at det derfor giver det rigtig god mening at kigge ind i fremtiden sammen.

"For jo mere ensartet affald østjyderne leverer til genanvendelse, jo bedre bliver kvaliteten af det vi genanvender. Og det er netop den slags stordriftsfordele, som fire østjyske affaldsselskaber nu vil forsøge at opnå i et nyt stort samarbejde," skriver selskaberne i en fælles pressemeddelse. 

Ti forskellige slags skal sorteres

I det nye samarbejde er det hensigten at opnå fælles fodslag om ens indsamling af 10 forskellige slags affald; mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke-og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

Konkret vil parterne i fællesskab gennemføre en række projekter. Det drejer sig blandt andet om at gå sammen om at lave udbudsmateriale for indsamlingsopgaven og indkøb af nye affaldsbeholdere. Men også at lave fælles udbud af behandlingen af det indsamlede affald.

Kunderne efterspørger mere ensartethed, og samarbejdet er også i tråd med den aftale, som Regeringen og en række partier i Folketinget indgik i juni i år om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.”

For de fire affaldsselskaber betyder samarbejdet også, at de nu kan kommunikere til over en halv million kunder med de samme sorteringsvejledninger. Det skal gøre det lettere for borgerne at gennemskue, hvordan affaldet skal sorteres.

Men det bliver også lettere at fortælle, hvad der sker med affaldet, efter kunderne har sorteret det, og hvilken effekt der opnås i fællesskab.
Før borgerne kommer til at mærke en forskel, skal både indsamlings- og behandlingsplanerne sendes i EU-udbud, og der skal indkøbes nye affaldsspande og skraldebiler.

Parterne fortæller, at de forventer, at de første fælles indsamlingsordninger kan starte i løbet af 2023.