Midtjyderne hjerteløber som aldrig før: Har hjulpet ved 463 hjertestop

Hjerteløberne render stærkt i Region Midtjylland. Foto: Shutterstock

Region Midtjylland for præcis et år siden blev en del af TrygFondens Hjerteløberordning har mere end 18.000 borgere meldt sig som hjerteløbere. Indtil nu er de blevet aktiveret ved 463 hjertestop.

Når man bliver ramt af hjertestop, er hurtig hjælp afgørende. For hvert minut, der går, fra en person falder om med hjertestop, til hjælpen når frem, falder chancen for at overleve med 10 procent. Derfor kan hjerteløbere, der når hurtigt frem til personen med hjertestop og træder til med hjerte-lungeredning og en hjertestarter, gøre en mærkbar forskel for et andet menneskes liv.

Formand for regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), er glad for, at så mange har valgt at blive hjerteløbere.

"Med mere end 18.000 hjerteløbere er det næsten blevet en folkebevægelse at træde til og give livreddende førstehjælp ved hjertestop. Jeg er imponeret over, at det allerede nu er muligt at kalde hjerteløbere til langt de fleste af de hjertestop, som rammer personer på arbejde, hjemme eller i det offentlige rum," siger Anders Kühnau og understreger, at der stadig er brug for flere hjerteløbere.

Hurtig hjælp til 463 hjerter

Siden hjerteløberordningen blev indført har de sundhedsfaglige medarbejdere vurderet, at der skulle sendes hjerteløbere som supplement til det professionelle beredskab ved 548 formodede hjertestop.

I 513 tilfælde har der været en hjerteløber inden for få kilometer fra personen med formodet hjertestop, og i 463 tilfælde har én eller flere hjerteløbere trykket ja til at løbe. Det svarer til, at en hjerteløber ved mere end 4 ud af 5 af de formodede hjertestop har været klar til at hente hjertestarter eller hjælpe med hjerte-lungeredning på stedet.

Flere kan overleve hjertestop

Præhospitalets lægefaglige direktør Per Sabro Nielsen vurderer, at hjerteløberordningen sammen med den øgede tilgængelighed af hjertestartere har styrket den samlede hjertestopindsats:

"Forskning i hjerteløberne viser blandt andet, at de ankommer før ambulancen fire ud af ti gange. Vi ved, at chancen for at overleve stiger til op mod 50 procent, hvis der både gives hjerte-lungeredning og stød med en hjertestarter, inden ambulancen ankommer. Derfor kan de frivillige hjerteløbere gøre en stor forskel, og de er med til at øge chancen for at personer med hjertestop overlever og får færrest mulige mén."

Gode erfaringer med hjerteløberne

Det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at vi møder hjerteløbere, når vi kommer ud til hjertestop, fortæller akutlæge Maren Tarpgaard. Hun kører akutlægebil i den vestlige del af regionen, primært fra baser i Herning, Holstebro og Lemvig og udtaler i en pressemeddelelse:

"Jeg var lidt skeptisk i starten, men har kun haft gode oplevelser med hjerteløberne. Der er ofte gjort et godt forarbejde, før vi når frem. Hjerteløberne er gået i gang med hjerte-lungeredning og har hentet hjertestarter. Nogle gange har de også nået at sætte pads på personen med hjertestop og at give stød, før vi professionelle kommer frem. Der er ikke forskningsmæssig sikker viden om effekten endnu, men det må alt andet lige gøre en forskel for patientens mulighed for at overleve"

Hjerteløberprojektet følges af en forskningsgruppe. Forskerne undersøger blandt andet, om det øger overlevelsen at aktivere frivillige hjerteløbere som supplement til det professionelle akutberedskab, og om hjerteløbere har en større effekt ved hjertestop i det offentlige rum eller i private hjem, hvor overlevelsen typisk er lav.

Om hjertestop og frivillig hjælp i Region Midtjylland

  • Når en borger ringer 1-1-2 om formodet hjertestop sendes  professionel hjælp med ambulancer, akutlægebiler og akutlægehelikopter.
  • Samtidig alarmeres hjerteløbere, der er inden for en radius af 1,8 km. via appen "Trygfonden Hjerteløber".
  • I 32 afgrænsede områder af regionen tilkaldes desuden 112-førstehjælpere via en sms.
  • Derudover kan AMK-vagtcentralen ringe til en såkaldt "løber", som er tilknyttet en hjertestarter, der hænger i nærheden, ligesom de i nogle tilfælde forsøger at kontakte en nabo og guide vedkommende til at hjælpe.