Godt initiativ: 190.000 borgere får bedre hjælp

190.000 borgere kan se frem til bedre hjælp. Foto: Shutterstock

En simpel stofpose til medicin skal hjælpe borgere, der ofte er indlagt, samt hospitaler og læger med at minimere medicinfejl  

Borgere i Region Midtjylland, der ofte er indlagt, får snart bedre hjælp til at holde styr på deres medicin, uanset om de er hjemme, hos egen læge eller på et hospital. Hjælpen er en medicinpose, som 16 midtjyske kommuner, egnens praktiserende læger og regionen sammen vil uddele til ca. 190.000 borgere.

Regionsrådet har netop afsat op til 650.000 kr. til at udbrede medicinposerne og de 16 deltagende kommuner afsætter ca. det samme beløb til sammen.

"Det er en god ide at dele medicinposen ud, fordi den både kan hjælpe den enkelte borger og alle led i sundhedsvæsnet med at minimere medicinfejl," siger Anders Kühnau, Regionsrådsformand (S) i en pressemeddelelse fra Region Midtjylland.

God ide fra Vest rulles ud

Medicinposen er udviklet og afprøvet i Hospitalsenheden Vest. Beslutningen om at dele Medicinposen ud til borgerne i 16 kommuner er truffet i Sundhedskoordinationsudvalget. Her mødes midtjyske kommuner og praktiserende læger med regionen om fælles sundhedstiltag.

Ifølge udvalgets formand Henrik Fjeldgaard (S) har både borgere, pårørende, hospitaler og kommunerne har været glade for medicinposen.

"Den gør det let at holde styr på sin medicin, uanset om man er hjemme, hos lægen eller indlagt. For hjemmeplejen, egen læge og hospitalspersonalet hjælper posen med overblik over, hvilken medicin borgeren får," siger Henrik Fjeldgaard.

Kun til udvalgte borgere

Den firkantede medicinpose ligner en kasse, når den står hjemme i medicinskabet. Det er nemt at folde siderne op, snøre posen til og tage medicinen med på læge- og hospitalsbesøg.

"Når patienten har sin medicin med, har vi god mulighed for dialog om hvordan medicinen påvirker patienten, og om vi skal justere behandlingen," siger Henrik Idriss Kise, formand i praktiserende lægers organisation, PLO-Midtjylland.

Planen er at give Medicinposen til de borgere, der har størst behov. Det er borgere, der fx tager mange slags medicin og ofte bliver indlagt på hospitalet. Medicinposerne bliver uddelt af praktiserende læger, hospitalsafdelinger, hjemmesygeplejersker og på plejehjem og plejecentre.

"Det vigtige er, at vi på tværs af kommune, hospital og egen læge er enige om, hvordan vi hjælper patienter med at holde styr på deres medicin. Målet er at sætte borgeren i centrum," siger Ib Lauritsen, Borgmester Ikast-Brande Kommune og næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget.

Medicinposen uddeles som forsøg i 2020. Forsøget evalueres inden politikere skal drøfte om medicinposen skal være et permanent tilbud. 16 af 19 kommuner i Region Midtjylland er en del af forsøget.

Om medicinposen

  • Medicinposen skal som forsøg uddeles til ca. 190.000 borgere i 16 kommuner i Region Midtjylland i løbet af 2020.
  • Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner deltager ikke i forsøget.
  • Medicinposen giver borgerne mulighed for at samle al medicin et sted. Dermed får borgeren, pårørende og behandlere lettere et samlet overblik over den medicin, borgeren tager.
  • Når borgeren har medicinposen med under en indlæggelse, kan han eller hun trygt fortsætte med at bruge sin egen genkendelige medicin under indlæggelsen.
  • Når al medicin hjemmefra medbringes i medicinposen, kan personalet, borgeren og pårørende drøfte den medicinske behandling.
  • Medicinposen gør det let for fx læge og hospital at rydde op i borgerens medicin, så risikoen for at tage forkert eller uaktuel medicin reduceres.
  • Når borgeren udskrives, vil medicinposen være gennemgået for at sikre, at den rummer aktuel og relevant medicin.
  • Hospitalerne tilbyder destruktion af ikke aktuel medicin (men kan ikke kræve, at det sker).
  • Region Midtjylland og de 16 deltagende kommuner regner med at bruge 1.250.504 kr. til sammen på medicinposer og uddeling. Det svarer til 6,5 kr. per medicinpose.
  • Regionsrådet har netop afsat op til 650.000 kr. til at udbrede medicinposerne og de 16 deltagende kommuner afsætter ca. det samme beløb til sammen.