Dansk Folkeparti presser ministeren: Vil have færre herreløse katte i Danmark

Danske internater er propfyldte i disse dage. Foto: Shutterstock

Dansk Folkeparti har netop indsendt et beslutningsforslag, som skal pålægge regeringen at indføre mærkning og registrering af katte.

Forslaget kommer efter dyreværnsorganisationen Anima de seneste måneder har advokeret intensivt for en politisk løsning på problemerne med det stigende antal ejerløse katte.

Det fortæller Anima i en pressemeddelelse fredag. 

Der er alt for mange ejerløse og uønskede katte i Danmark. På 14 år er antallet af katte, som internaterne tager ind, steget eksplosivt med 250%. Presset på internaterne er enormt, og det er afgørende, at udviklingen vendes. Det kan lade sig gøre, hvis mærkning og registrering af katte gøres lovpligtig, som det allerede er tilfældet for hunde.

Dansk Folkepartis beslutningsforslag vil pålægge regeringen med hjemmel i dyrevelfærdslovens §11, stk. 4 at fastsætte regler om mærkning og registrering af katte af dyrevelfærdsmæssige hensyn. Forslaget tager blandt andet afsæt i rapporten “Herreløse katte - en folkesag, der kræver handling, der er udarbejdet af Anima i samarbejde med paraplyorganisationen DOSO og en række danske internater.

Fuld opbakning fra danskerne

Anima har indsamlet underskrifter fra 40.000 danskere, som støtter op om registrering og mærkning af katte. Nu mangler det bare, at politikerne skrider til handling og sikrer bedre vilkår for de tusindvis af katte, som i dag lider under den manglende regulering. 

“Der er bred enighed blandt både fagfolk og borgere om, at ID-mærkning vil være et effektivt værktøj til at få styr på den helt uacceptable situation, vi har i dag, hvor der bliver flere og flere katte ender på internaterne frem for i kærlige hjem”, siger Camilla Olesen, politisk ansvarlig i Anima. 

Om baggrunden

  • De sidste 14 år er indtaget af katte på internaterne steget med 250%. Stigningen gælder primært antallet af herreløse katte, idet antallet af katte, som blev indleveret af deres ejer, var mere eller mindre konstant i perioden. Samtidig er andelen af katte, som internaterne har måtte aflive, næsten fordoblet. 
  • Anima samarbejder med de største internater og paraplyorganisationen DOSO for at få indført en særskilt bekendtgørelse, som foreskriver, at alle ejerkatte skal være mærket og registreret. 

  • Det vil ikke kræve anden kontrol end at internaterne får mulighed for at videreformidle de katte, der ikke er mærket og registreret.

  • Tusindvis af danskere har stillet sig bag kravet om en ny kattelovgivning. Fx har 40.000 skrevet under på Animas underskriftsindsamling for obligatorisk mærkning. Målet er 50.000, og det forventes at nås snarest.

  • Anima har i samarbejde med DOSO, Inges Kattehjem, Kattens Værn og Dansk Dyreværn Århus opsummeret problemet i en rapport, som kan læses her

  • Lovhjemlen til at indføre ID-mærkning fremgår af den nye dyrevelfærdslov §11 stk. 4: “Ministeren kan fastsætte regler om mærkning og registrering af dyr af dyrevelfærdsmæssige hensyn.”