Aarhusianske vuggestuer får 107 millioner kroner til flere medarbejdere 

Ifølge Aarhus Kommune får byens yngste indbyggere i fremtiden mere personale i deres hverdag. Foto: Pixabay

Børn, forældre og medarbejdere i 51 vuggestuer i Aarhus Kommune kan se frem til en hverdag med flere pædagogiske medarbejdere omkring børnene. Det fortæller Aarhus Kommune.

Socialministeriet har netop tildelt vuggestuerne i alt 107,4 millioner kroner over fire år. Pengene er øremærket til flere pædagoger og pæ- dagogiske assistenter i dagtilbudsafdelinger med mange sårbare og udsatte børn. 

”Det er en rigtig god nyhed, at vi får flere voksne omkring de mest udsatte og sårbare børn i vuggestuer. Hverdagen er mere krævende, når vi taler om sårbare børn og familier. Derfor er jeg glad for, at vi har fået penge til alle de vuggestuer, vi har søgt om,” siger Thomas Medom i en pressemeddelelse, som Aarhus Kommune har sendt ud. 

”Flere pædagogiske medarbejdere er lig med mere tid til det enkelte barn og til den enkelte familie, hvilket vil give en mere helstøbt pæda- gogisk indsats i hverdagen. Det handler nærhed og tryghed, mulighe- den for at følge eksempelvis en konflikt eller en leg mellem to børn helt til dørs og til at følge op med forældre og kolleger,” siger Thomas Medom. 

På landsplan er puljen på i alt 760 millioner kroner, og dermed har Aarhus Kommune med 107 millioner kroner fået en syvendedel af de udbudte penge. 

”Jeg havde helst set, at pengene var givet varigt og ikke havde en ud- løbsdato. Det er ikke altid let at skulle hyre medarbejdere i kortere perioder. Men på familiernes og børnenes vegne er jeg glad for den ekstra indsats og forskel, som de pædagogiske medarbejdere vil gøre i de kommende år,” siger Thomas Medom. 

Om ansøgningspuljen

  • • Målgruppen for ansøgningspuljen er daginstitutioner med mange 0-2- årige sårbare og udsatte børn. 
  • • Det er daginstitutioner, hvor minimum 25 procent af de 0-2-årige børn i institutionen eller enheden har forældre, der får mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud og/eller socialpædagogisk fripladstilskud.