23.000 folkeskole-elever i Aarhus får deres egen computer

Foto: Shutterstock

23.000 elever i den aarhusianske folkeskole fra 2. til 10. klasse kan i fremtiden måske se frem til at få hver sin personlige computer i stedet for at skulle have sin egen med hjemmefra.

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, er i øjeblikket ved at afsøge mulighederne for at skifte digital strategi, så det tidligere ønske om, at forældre betaler for computere til deres børn, bliver afløst af en gratis computer.

”Børns digitale muligheder skal ikke afhænge af forældrenes pengepung. Med forslaget her sikrer vi alle børn lige muligheder og giver dermed et markant løft til mange familier. Samtidig kan vi undgå noget af det tekniske besvær i hverdagen, som tager fra elevernes undervisning, når mange forskellige elektroniske platforme ikke spiller sammen,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

”Det er både et spørgsmål om at opgradere på børnenes digitale muligheder og mindske uligheden. Der kommer simpelthen mange flere computere, som kommer flere børn til gode,” siger Thomas Medom.

Et skifte til en fælles og mere ensartet digital løsning for elever vil også betyde forbedret it-sikkerhed, ligesom løsningen vil basere sig på en løsning i ”skyen”, som mange elever allerede i dag bruger problemfrit. Thomas Medom anerkender også, der vil være udfordringer i forslaget, men peger på, at fordelene overskygger ulemperne.

Hos Skole og Forældre Aarhus ser formand Cecilie Harrits positivt på forslaget.

”Bring your own device-strategien er en glidebane væk fra den lige og fri adgang til undervisning, der kan være med til at forstærke sociale uligheder mellem børnene. Samtidig har vi oplevet forældre, der har følt sig pressede til at investere i udstyr, de egentlig ikke har haft råd til. Derfor er vi glade for, at Aarhus Kommune nu skifter strategi og på den måde styrker alle børns lige muligheder i skolen,” siger Cecilie Harrits.

Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening, peger også på positive takter i forslaget:

”Det er klart en fordel, at lærerne vil have færre tekniske udfordringer i klasseværelset. Der bliver let adgang til alle opgaver og alle dokumenter, som er samlet i skyen. Vi tror på, det vil lette hverdagen for både elever og lærere og derfor give en bedre skoledag,” siger Jesper Skorstengaard.

Indtil videre arbejdes der videre med en digital løsning med såkaldte Chromebooks. Økonomisk kan overgangen finansieres de første fire år med penge, der allerede er afsat til computerindkøb, mens der på længere sigt skal findes nye penge til at erstatte computerne. Forslaget om computerne skal behandles i Aarhus Byråd senere på året.