Undersøgelse viser: Det er blevet lettere at få fat i sin praktiserende læge i Aarhus og omegn

Foto: Aarhus Universitetshospital

Borgere med akut behov for lægehjælp har let ved at komme igennem på telefon til deres læge. Det viser en ny undersøgelse fra Region Midtjylland.  

Kommer du til skade eller bliver akut syg på en hverdag i tidsrummet kl. 8-16, skal du kontakte din egen læge. Region Midtjylland har undersøgt, hvor let borgere med akut brug for lægehjælp har ved at få fat i deres egen læge telefonisk. Næsten alle læger, 96 %, svarede på telefonopkald indenfor fem minutter.

Det viser regionens nye tilgængelighedsundersøgelse for 2019.

Tilgængeligheden er forbedret med 7 procentpoint siden sidste undersøgelse i 2017, hvor 89 % af lægerne svarede telefonisk indenfor fem minutter.

"De praktiserende læger fortjener ros for, at det er blevet lettere at komme igennem til deres hjælp. Den er afgørende for akut syge patienter. Men målet er selvfølgelig, at alle akut syge patienter får telefonisk kontakt med det samme, når de kontakter egen praktiserende læge eller lægehus," siger Christian Møller-Nielsen (V), Formand for Samarbejdsudvalget for Almen Praksis.

Gå først til egen læge

Din egen læge kender dig bedst og har din journal. Derfor kan lægen i langt de fleste tilfælde give dig den bedste vejledning og behandling – også når det haster.

"Vi har selvfølgeligt fokus på at vi skal være særligt tilgængelige for de akutte patienter," siger Lise Høyer i en pressemeddelelse. Hun er formand for PLO-Midtjylland, som er de praktiserende lægers organisation.

90 % af de praktiserende læger i Region Midtjylland vejleder på deres hjemmeside akut syge patienter i, hvordan de kan kontakte klinikken akut.

Hvis lægen ikke selv kan behandle dig, kan lægen henvise til skadestue, akutklinik eller indlæggelse.

Fakta

  • Tilgængelighedsundersøgelsen er lavet i marts 2019 med opkald til samtlige 365 lægepraksis' i Region Midtjylland.4
  • 96 % af alle opkald til praktiserende læger i Region Midtjylland bliver besvaret indenfor 5 minutter af en medarbejder i praksis eller af en stedfortræder.
  • Af de 365 praksis svarede 96 % inden for 5 minutter, 3 % inden for 5-10 minutter og 1 % svarede ikke indenfor 10 minutter.
  • 90 % af alle praktiserende læger i Region Midtjylland har på deres hjemmeside oplysninger om, hvordan syge med akut behov for lægehjælp kan kontakte klinikken.

·Hvis du bliver akut og livstruende syg, skal du ringe 1-1-2. Har du akut brug for lægehjælp, men er ikke i livsfare, skal du på hverdage i tidsrummet kl. 8-16 kontakte din egen læge. Resten af døgnet kan du få hjælp af Lægevagten på tlf. 7011 3131.