Nu etableres der grøn delebilsordning i Ceres Byen

Den første af de to nye grønne delebilsordninger bliver ved Ceres Byen, hvor A Enggaard netop nu er ved at lave ladestationer. Foto: A. Enggaard

Et nyt initiativ fra en af Danmarks største entreprenører skal gøre livet lettere for beboere med transportbehov. Nu etableres der nemlig grønne delebilsordninger i to større bydelsprojekter i Aarhus.

Delebilerne vil være af mærket Renault Zoe, og allerede i løbet af efteråret vil bilerne være at finde i Ceres Byen, hvor entreprenørvirksomheden A. Enggaard netop nu arbejder med at etablere ladestandere. I foråret 2020 får Skejbyen i Skejby også en delebil, hvilket passer med, at de første beboere flytter ind.

Gennem de seneste år har A. Enggaard i stigende grad beskæftiget sig med udviklingen af hele bydele, hvor byliv og sammenhæng tænkes ind i hele processen. Nu løfter virksomheden så bylivsindsatsen til et nyt niveau med et initiativ, der skal give beboerne i virksomhedens bynære udviklingsområder mulighed for at benytte sig af en grøn delebil, når behovet opstår.

"Det er vigtigt for os at udvikle bydele, der både er rare at bo i, og som imødegår beboernes behov. Her ser vi en el-delebil som et nyttigt tilbud til dem uden bil og ikke mindst et mere bæredygtigt alternativ til bil nummer to, og derfor gør vi nu delebilsordninger til en naturlig del af vores bydelsprojekter," siger projektudviklingschef i A. Enggaard, Jakup Sjostein.

Bygger rammer for byens liv

Delebilsinitiativet skal blandt andet ses i tråd med A. Enggaards ambition om at etablere bydelsforeninger i virksomhedens udviklingsområder. Bydelsforeningerne får ansvaret for oplevelser og aktiviteter, der skaber fællesskab blandt områdets beboere samt at indtænke deleøkonomi til glæde for alle, fortæller bylivsudvikler i A. Enggaard, Hanne Kræn.

"Vores arbejde med byliv handler ikke om, at vi skal drifte de forskellige bydele, som eksempelvis en boligforening gør det. Det handler om, at vi skal give nye områder de mest optimale betingelser for at udvikle sig til levende og velfungerende bydele, og her tror vi på, at vi kan gøre en forskel ved at facilitere rammer og igangsætte initiativer, der skaber sammenhæng og værdi for beboerne. Vi skal med andre ord tage et ansvar, der rækker ud over selve byggeprocessen, og det gør vi blandt andet ved at oprette bydelsforeninger og delebilsordninger i de nye områder."

A. Enggaard påtager sig omkostningerne forbundet med etablering, igangsætning og drift af de nye delebilsordninger. På sigt, når initiativet er løbet i gang og forbruget dækker omkostningerne overdrages ordningen til bydelsforeningerne.