Midttrafik ændrer køreplaner og nedlægger ruter: Sådan påvirker det busserne i Aarhus Kommune

Især de blå regionale busruter bliver ændret, når den nye køreplan træder i kraft sidst på måneden. Foto: Midttrafik

Store besparelser på den kollektive transport gør, at der er flere ændringer i årets nye køreplaner, end man normalt er vant til.

30. juni får regionens busser nye køreplaner. I denne omgang betyder det især en del for de regionale ruter, der kører på kryds og tværs af Jylland. Der bliver nemlig ændret en del på netop denne del af busnettet, når Midtrafik skal imødekomme Region Midtjyllands ønske om at bruge færre penge på offentlig transport.

I Aarhus kommer det til at betyde, at bus 111 mellem Aarhus og Hinnerup bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da rute 200 også kører på strækningen. Derudover er Sabro-Aarhus betjent af rute 114. Yderligere planlægger Aarhus Kommune også at forlænge bybuslinje 14, der kører mellem Tilst og Sabro.

112 mellem Aarhus og Silkeborg i sin nuværende form forsvinder, da rute 113 også kører på strækningen. Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune ønsker dog at opretholde ruten delvis, når Region Midtjylland trækker sig, så i fremtiden vil den køre færre ture og kun på hverdage mellem Tilst og Voel.

Derudover ændres 114 mellem Viborg og Aarhus også. Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute på strækningen mellem Fårvang og Viborg. Det begrundes med, at der kører tog på strækningen, og toget er hurtigst. Fremover vil bussen kun køre mellem Aarhus og Hammel. Det samme sker i øvrigt for rute 914X, der også kører på strækningen.

Rute 116 mellem Aarhus over Sabro og til Galten må også lade livet, da 113 og 114 betjener samme område som ruten. Derudover forlænger Aarhus Kommune som nævnt tidligere også bybuslinje 114 fra Tilst til Sabro.

Der ændres også på rute 302, der forsvinder som regional rute, men opretholdes delvist af Aarhus Kommune. Det vil sige, at de direkte ture mellem Odder-Norsminde-Malling-Aarhus opretholdes. Det svarer til en tur om morgenen i begge retninger og fire ture i begge retninger om eftermiddagen. Turene suppleres af Flexbus mellem Malling og Norsminde og af Flexbus mellem Norsminde og Odder I weekenderne kører kun Flexbus.

Regionen ønsker store besparelser

Ifølge Midttrafik så er det nye rutenet en konsekvens af, at Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at man samlet set ønsker at spare 60 millioner kroner på den kollektive trafik. Besparelserne skulle være trådt i kraft allerede 1. april, men i et samarbejde mellem kommunerne, Region Midtjylland og Midttrafik er det lykkes at finansiere, at ruterne holdes åbent indtil det traditionelle køreplaneskift sidste søndag i juni.

Midttrafik har lavet en side med informationer, så pendlere og andre brugere af regionens kollektive trafik mere præcist kan se, hvordan deres tur med bus ændrer sig. Du kan se alle de nye køreplaner på Midttrafiks hjemmeside.