Hård start for Grenaabanen: Bomanlæg i udu, tekniske nedbrud og forsinkelser der forplanter sig til hele letbane-nettet

Foto: Aarhus Letbane

Åbningen af letbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa har medført en række opstartsvanskeligheder. Siden åbningen den 30. april har kunderne således i varierende grad oplevet forsinkelser, aflysninger og mangelfuld information. 

Aarhus Letbane indrømmer selv, at opstarten af strækningen mellem Aarhus og Grenaa har været udfordret af samkøring med det øvrige, eksisterende system og ramt af urelaterede tekniske nedbrud. Nu fremlægger letbaneselskabet en række tiltag skal gøre driften stabil og rettidig. 

Problemer med signaler, bomanlæg og samkøring af hele systemet

30. april og 1. maj var der periodiske fejl på flere bomanlæg, så letbaneførerne måtte forlade toget og aktivere dem manuelt. Den tabte tid kan i praksis ikke indhentes på Grenaabanen.

Driften startede 30. april med fejl i fjernstyringssystemet, hvilket betød mere tidskrævende, manuelt arbejde i kontrolcenteret.

2. maj var der et længerevarende nedbrud på signalanlægget i krydset Nørreport/Kystvejen, der er et knudepunkt for Letbanen i alle retninger. Ingen tog kunne køre igennem krydset i 11 minutter.

 Disse tre fejl var alle uventede og uforudsigelige i forhold til at de ikke optrådte under den forudgående fire uger lange test og indkøringsperiode. Effekten af disse fejl blev forstærket idet: 

Den enkeltsporede strækning til Grenaa med langt mellem krydsningsspor er særligt følsom for forsinkelser. Selv mindre forsinkelser forstørres og forplantes til hele letbanesystemet. Derudover er det først nu, at det samlede system tages i brug med en Grenaabane, der kobles sammen med både Odderbanen og den nye indre strækning i Aarhus Midtby. Først nu kan der indsamles erfaringer hos alle aktører, som hver eneste dag samarbejder om at få letbanedriften til at køre planmæssigt. Det har selvsagt ikke kunnet lade sig gøre at opnå disse erfaringer før driften af HELE det kombinerede system blev startet.

Åbningen til Grenaa har medført et øget antal afgange på den indre strækning og til Mårslet. Ifølge Aarhus Letbane, er det en udfordring for alle parter, som er involveret i afvikling af driften. 

Hertil kommer IT-problemer, der resulterer i langsom eller mangelfuld opdatering af trafikinformation til kunderne. Den store belastning af kontrolcenteret har også medført manglende tid til at kalde ud på stationerne via højttalersystemet og opdatere information til Midttrafiks kundecenter.

Selv om opstartsproblemerne er forventelige og minder om dem, der opstod i forbindelse med åbningen af strækningen til Odder i efteråret 2018, beklager Aarhus Letbane de gener, som de medfører for Letbanens kunder. Der er eksempelvis opstået flere tekniske fejl i overkørsler end forudset. Det er fejl, der er opstået i systemer, der ellers er testet mange gange uden at fejle.

Hurtigst muligt tilbage i stabil drift 

Aarhus Letbane arbejder intensivt sammen med letbanens operatør Keolis på at løse udfordringerne og skabe stabil og rettidig drift samt effektiv trafikinformation. 

For at stabilisere driften hurtigst muligt er disse tiltag iværksat:

Lokalisering og udbedring af tekniske fejl i bom- og signalanlæg. Teknikken overvåges kontinuerligt af Letbanens underleverandører. Hurtigere beslutninger om at aflyse afgange ved forsinkelser, da opretning af forsinkede afgange på enkeltsporede strækninger kun kan ske ved aflysninger. Løbende evaluering af og handling på de erfaringer, som Aarhus Letbane netop nu får gennem kørsel på den nye strækning til Grenaa samt den afledte indflydelse på resten af letbanesystemet.

Midlertidig aflysning af ekstra myldretidsafgange mellem Aarhus og Grenaa. Midlertidig halvtimesdrift mellem Aarhus H og Mårslet i stedet for kvartersdrift. Samt æget bemanding i letbanens kontrolcenter. 

Derudover styrkes informationen til kunderne med flere medarbejdere, herunder guider på Aarhus H og Lystrup Station. Endelig opdateres IT-systemerne, så passagerinformationen i højere grad kan live-opdateres. Opdateringen forventes udført i løbet af juni måned.

"Efter at have ventet længe på Letbanen mellem Aarhus og Grenaa forstår jeg godt, hvis kunderne ærgrer sig over de indledende problemer ligesom vi selv gør. Omvendt vil jeg håbe, at de kan finde lidt mere tålmodighed. Det er forventeligt med begyndervanskeligheder på så omfattende et transportsystem som Letbanen, der endda er den første af sin slags i Danmark. Sådan var det også med åbningen af de første strækninger; vi åbner, vi lærer, vi forbedrer. At vi så desuden har været ramt af helt uventede og urelaterede fejl, er selvfølgelig ekstra ærgerligt, og minder meget om Murphys lov. Men når vi har løst problemerne, vil den stabile drift indfinde sig," siger Aarhus Letbanes direktør Michael Borre. 

Problemer trods testkørsler

Flere har spurgt, hvorfor der kan være problemer med driften, når strækningen til Grenaa har været testet op til åbningen. Tests har omfattet al teknikken i forbindelse med infrastruktur og letbanetog. Desuden har letbaneførerne udført testkørsler for at få erfaring med både strækning og køreplan. 

Ifølge Aarhus Letbane så er udfordringen, at mens man isoleret har testet den nye strækning mellem Aarhus og Grenaa, har man først kunnet afprøve integrationen med det øvrige system i forbindelse med driftsstart af Grenaa-strækningen. Derfor var 30. april første dag, hvor man benyttede det samlede system på 110 kilometer med alle de overraskelser en sådan premiere kan medføre. 

"Midt i glæden over at kunne åbne Grenaabanen efter lang ventetid, så er de her problemer malurt i bægeret. Det er umuligt at forudse at anlæg, der er fuldt testet og meldt klar, fejler i det omfang, som vi har oplevet det denne gang, og vi må erkende at vi føler os noget forfulgt af uheld i disse dage," slutter Aarhus Letbanes direktør Michael Borre.

Aarhus Letbane bedyrer, at de og alle parterne omkring letbanedriften arbejder målrettet på at få løst fejlene og stabiliseret driften.