Cirka 14.000 bruger Letbanen i hverdagene

Midttrafik har estimeret et samlet passagertal for de dele af Letbanen, der er i drift på nuværende tidspunkt, og deres estimater viser, at flere og flere benytter sig af Letbanenn.

I april 2018 blev der gennemført en manuel tælling, der viste, at der på en hverdag var cirka 8.400 passagerer på Letbanen. Letbanen kørte på det tidspunkt alene på strækningen Aarhus H – Universitetshospitalet.

Af forskellige tekniske årsager forventer Midttrafik, at de tællinger der bliver opsamlet af tælleudstyr i letbanetogene, først kan give et sikkert og detaljeret billede af passagerernes brug af Letbanen i løbet af foråret 2019.

Da der er stor interesse for passagertallene, har Midttrafik estimeret et samlet passagertal for de dele af Letbanens strækning, der er i drift på nuværende tidspunkt. Vurderingen er baseret på opregning af brugen af rejsekort på Letbanen og de tællinger, der hidtil er gennemført.

Odder trækker op

Midttrafik bregninger viser, at der i gennemsnit var godt 14.000, der benyttede Letbanen på hverdagene i fjerde kvartal i 2018.

Stigningen skyldes især åbningen på strækningen mod Odder i slutningen af august 2018, men Midttrafik vurderer også, at der har været en stigning mellem 1.500 og 2.000 passagerer på de øvrige strækninger siden målingen i april.

Det næste spring i passagertallet må forventes, når strækningen mod Grenaa sættes i drift. Grenaabanen havde cirka 4.500 passagerer på en hverdag, da der var togdrift.

Når Letbanen åbner mod Grenaa, vil der i øvrigt ske følgende forøgelse af driften på Letbanen:

  • Frekvensen på strækningen Aarhus – Mårslet bliver øget til 15 minutters drift i dagtimerne
  • Letbanen åbner på strækningen Skejby – Lisbjerg – Lystrup
  • På den indre strækning i Aarhus øges frekvensen fra 6 – 8 tog i timen i dagtimerne på hverdage