Nu kommer de elektriske løbehjul til Aarhus

Foto: VOI Scooters

Aarhus Kommune har netop indgået en aftale med den svenske virksomhed VOI, der som et toårigt forsøg vil udleje 150 elektriske løbehjul i Aarhus.

Aftalen betyder, at aarhusianerne i løbet af april vil kunne komme fra A til B på et lejet elektrisk løbehjul. Løbehjulenes nøjagtige placeringer er endnu ikke endelig fastlagt, men de vil blive placeret ved trafikale knudepunkter, hvor mange mennesker kan få gavn af dem.

”Forsøgsordningen giver mulighed for, at aarhusianerne kan afprøve et helt nyt transportmiddel, som let kan kombineres med bilen eller offentlig transport, så man selv kan sammensætte en fleksibel rejse,” fortæller Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Der er tale om en såkaldt koncessionsaftale, hvor VOI har lov til at bruge udpegede offentlige vejareal i en forsøgsperiode på to år. Aftalen er derfor ikke forbundet med ud-gifter fra Aarhus Kommune, som udelukkende stiller areal til rådighed.

”Vi har haft en rigtig god dialog med Aarhus Kommune, og vi glæder os helt vildt til at komme i gang og til at introducere aarhusianerne for vores løbehjul. Baseret på vores erfaringer fra København, Stockholm, Oslo og en række andre europæiske storbyer tror vi på, at vores løbehjul vil gøre det lettere og mere bæredygtigt at komme rundt i Aarhus,” siger Eric André, landechef i VOI.

Løbehjulene bliver opstillet på de udvalgte steder hver morgen klokken 7 og bliver indsamlet til opladning kl. 21. De 150 elektriske løbehjul kan lokaliseres og lejes via VOI’s app.

For at give aarhusianerne en god oplevelse med den nye transportform, kommer VOI til at have et street team af medarbejdere på gaderne. De skal hjælpe brugere godt i gang, besvare spørgsmål og guide dem til god og sikker kørsel på de elektriske løbehjul.

Fakta:

• Løbehjulene kan køre op til 20 kilometer i timen og skal køre på cykelstierne. 
• Der er de samme færdselsregler for elektriske løbehjul som for cykler og cyklister.
• For at køre på elektrisk løbehjul i trafikken skal man være fyldt 15 år.