Efter gade-skyderier i dansk by lader politiet nu hammeren falde

Foto: Rigspolitiet

Flere dødelige skud i et boligkvarter får nu håndfaste konsekveser, oplyser politiet.

Fredag den 25. september afgik en 21-årig mand ved døden, efter han var blevet ramt af skud ved Kappelvænget i Aarhus Vest. Drabet kom i kølvandet på længere tids uro i det kriminelle miljø i Aarhus – en uro der har udviklet sig til en reel konflikt mellem to grupperinger fra henholdsvis Brabrand og Trillegården i Aarhus.

”Vi vil ikke acceptere, at der bliver skudt i gaderne, og vi skal have sat en stopper for den ulmende uro og kriminalitet, der skaber utryghed hos beboerne i de berørte områder. Derfor tager vi nu to redskaber i brug i form at både en visitationszone og en skærpet strafzone i et område omkring Trillegården”, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.

Visitationszonen og den skærpede strafzone træder i kraft ved midnat natten mellem onsdag den 30. september og torsdag den 1. oktober og varer foreløbigt i tre uger til og med onsdag den 21. oktober, men perioden kan forlænges, hvis der er behov og grundlag for det.

Større område bliver omfattet

I en visitationszone kan politiet stikprøvevis foretage kropsvisitationer samt undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer, med henblik på at kontrollere om nogen besidder eller bærer våben. I en skærpet strafzone kan straffen blive forhøjet for bestemte former for utryghedsskabende kriminalitet, som fx hærværk, vold mod politiet, brandstiftelse og overtrædelse af våbenloven, hvis kriminaliteten bliver begået inden for zonen.

”Når vi vælger at indføre både en visitationszone og en skærpet strafzone, så er det for at gøre bedst muligt brug af de værktøjer, vi har til rådighed, og som kan være med til at forebygge og forhindre alvorlig kriminalitet. Visitationszonen er et godt værktøj til at få fundet eventuelle stik-, slag- og skydevåben, så de kommer væk fra gaden, mens muligheden for en markant øget straf, som følge af den skærpede strafzone, forhåbentlig kan få de kriminelle til at tænke sig om en ekstra gang,” siger Klaus Arboe Rasmussen.

Visitationszonen og den skærpede strafzone dækker det samme geografiske område, der er rammet ind af: 

  • Sydlig afgrænsning: Fra krydset Herredsvej/Hasle Ringvej langs Hasle Ringvej til krydset Hasle Ringvej/Paludan Müllers vej
  • Østlig afgrænsning: Fra krydset Hasle Ringvej/Paludan Müllers langs Paludan Müllers vej til Marienlystvej
  • Nordlig afgrænsning: Langs Marienlystvej til stien ved Haveforeningen Marienlyst
  • Vestlig afgrænsning: Langs stien ved haveforeningen Marienlyst til Haslegårdsvej indtil Fjældevænget, langs Fjældevænget indtil krydset Fjældevænget/Herredsvej, langs Herredsvej indtil krydset Herredsvej/Hasle Ringvej.

De nævnte veje er iøvrigt indbefattet i visitations- og strafskærpelseszonen, tilføjer Østjyllands Politi. 

Udover oprettelse af visitations- og strafskærpelseszonen har Østjyllands Politi også iværksat øget patruljering i hele det vestlige Aarhus, ligesom den mobile politistation også vil være at finde i området på udvalgte tidspunkter.